Språk


Back

Egna kompositioner - Musikarkivet - Svenska

CLV-katalogen - klassiska kompositioner

Ladda ned hela arkivet med klassiska kompositioner del 1 (CLV 1 - 100) ZIP-fil
Ladda ned hela arkivet med klassiska kompositioner del 2 från CLV 101) ZIP-fil

Nedan följer kompositionerna i klassisk stil.

CLV 1 -18 De första riktiga kompositionerna
CLV 1 -4 Dessa kompositioner med teman till Stridsringen tillägnas min vän Niklas M
CLV 5 - 14 Kompositioner i olika genrers
CLV 15 - 18 Kompositioner för flöjt och blockflöjt
CLV 19 - 95 En liten utveckling av i mitt komponerande
CLV 19 - 23 Kompositioner i olika genrers
CLV 24 - 35 "Small pieces book 1" för piano, tillägnas Ad Wammes, nederländsk kompositör
CLV 36 - 41 Songs for strings och kammarmusik för flöjt
CLV 42 - 53 "Small pieces book 2" för piano, tillägnas Ad Wammes, nederländsk kompositör
CLV 54 - 63 Kompositioner i olika genrers
CLV 64 - 75 "Small pieces book 3" för piano, tillägnas Ad Wammes, nederländsk kompositör
CLV 76 - 91 Kompositioner i olika genrers
CLV 92 - 95 Dessa kompositioner med teman till Stridsringen tillägnas min vän Niklas M
CLV 96 - 125 Ytterligare utveckling i mitt komponerande
CLV 96 - 103 Diverse kompositioner
CLV 104 - 125 Kompositioner med återanvända teman samt inspirationsverk
CLV 126 - 140

Nyare kompositioner efter en tids uppehåll

CLV 126 - 135 Nyare kompositioner med inspiration
CLV 136 - 140 Ytterligare nya kompositioner
CLV 141 - 160

Kompositioner med ny inspiration

CLV 141 - 150 Kompositioner inspirerade av flera äldre storheter

CLV 1 - 18 De första "riktiga" kompositionerna

Den första fasen med "riktiga" kompositioner, från mitten av 2006 till början av 2007, var en försöksperiod då jag på egen hand hade fått en del nya kunskaper och lärt mig en del genom att läsa av MIDI-sekvenser genom programmet NoteWothy composer..
För första gången var jag nöjd med det jag åstadkom, dock fortfarande extremt långt ifrån vad en professionell kompositör kunde åstadkomma i ett enda verk.

CLV 1 - 4 Dessa kompositioner med teman till Stridsringen tillägnas min vän Niklas M

Dessa kompositioner på temat Stridsringen komponerade jag för min vän Niklas M. Musiken är skriven till en bok med samma namn.
Ytterligare kompositioner på temat Stridsringen komponerades en tid senare (CLV 123 - 125).

CLV-NR Datum Titel / instrument Ljudfiler
1 Augusti 2006 Stridsringen svit nr 1 för Taiko Drum, panflöjt, orgel & stråkar

musiken är skriven till en bok med samma namn

1. Overture (g moll/ B dur/ g moll)
2. Sagans mitt (g moll)
3. Sagans död (h moll)
4. Alla tillsammans (B dur)
5. Seger (B dur)
1 a November 2007 Stridsringen "Dåliga stunder" för Taiko dram, panflöjt & stråkar

(Kompletteringsmusik till Stridsringen svit 1.

1. Dåligt (g moll) med effekter

1. Dåligt (g moll) utan effekter

1 b November 2007 Stridsringen svit nr 1 för Taiko Drum, panflöjt, orgel & stråkar

Reviderad version där hela sviten är i en lång sats

För mer information, läs CLV 1

1. Hela sviten (g moll/B dur/h moll)

2 September 2006 Konsert för cembalo & stråkar nr 1, i g moll (Cembalokonsert nr 1)

Denna musik är tänkt som pausmusik till dramat om Stridsringen. Verket kan givetvis spelas separat också.

1. Allegro (g moll)
2. Lento (g moll)

efter ett tema ur CLV1
3. Allegro (g moll)
En variant för piano finns som CLV78
3 September 2006 Konsert för cembalo & stråkar nr 2, i e moll (Cembalokonsert nr 2) 1. Moderato (e moll)
2. Largo (e moll)
3. Allegro (e moll)
4 September 2006 Tema med 10 variationer över Stridsringen, för piano

Temat är hämtat ur ouvertyren till Srtidsringen Svit 1

1. Tema (g moll, B dur, g moll)
2. Version 1
3. Version 2
4. Version 3
5. Version 4
6. Version 5
7. Version 6
8. Version 7
9. Version 8
10. Version 9
11. Version 10

CLV 5 - 14 Kompositioner i olika genrers för diverse instrumentationer

Bland de tio kompositionerna finns pianomusik, kammarmusik, orgelmusik samt en transkription av Johan Helmich Romans "Sjukmansmusiquen".

5 mellan Augusti & Oktober 2006 Transkription från violinkonsert, RV242 (OP 8 nr 7), av Antonio Vivaldi för piano, i d moll 1. d moll
2. g moll
3. d moll
5e Mellan september & oktober 2006 Transkription från ouvertyren (sviten) "Sjukmansmusiken" av Johan Helmich Roman för piano, i g moll

Det finns dock oklarheter i vem som var först med att göra en pianotranskription av Sjukmansmusiken.

tillägnas Johan Helmich Roman

1.(g moll)
2.(g moll)
3.(g moll)
4.(g moll)
5.(g moll)
6, (B dur)
7. (g moll)
8a. (B dur) 8b (g moll) 8c (B dur)
9. (g moll)
10. (G dur)
6 Oktober 2006 Chinasonatina, stycke för piano

Tillägnas kinarestauranger i Sverige

1. Sats 1
2. Sats 2
3. Sats 3
4. Sats 4
7 Oktober / November 2006 Stråkkvartett nr 1, i a moll "Familjkvartett nr 1"
(2 violiner, viola och violoncell)

Tillägnas min familj

1. Allegro (a moll)
2. Molto largo (A dur)
3. Allegro (a moll)
4. Allegro (a moll)
8 November 2006 Stråkkvartett nr 2, i C dur "Familjkvartett nr 2"
(2 violiner, viola och violoncell)

Tillägnas min familj

1. Largo (C dur)
2. Allegro (C dur)
3. Largo (a moll)
4. Moderato - Allegro (C dur)
9 November 2006 Kyrkomusiken nr 1 för orgel, i gammal stil, i a moll

Musiken tillägnas Johann Sebastian Bach, mycket för att han var en av de största orgelmästarna.

1. Moderato (a moll)
2. Allegro assai (a moll)
3. Largo (a moll)
4. Allegro (a moll)
10 November 2006 Sonatliknande stycke nr 1 för piano "Skrikande barn", i h moll 1. Allegro (h moll)
2. Molto largo (h moll)
3. Allegro assai (h moll)
4. Moderato - Allegro (h moll)
11 November 2006 Sonatliknande stycke nr 2 för piano "M gummorna", i B dur 1. Allegro (B dur)
2. Largo (B dur)
3. Moderato (B dur)
4. Allegro (B dur)
12 November 2006 Stycke nr 1 för flöjt & piano "Första testet", i G dur

Detta stycke finns också i version för violin och piano, CLV18a.

Försöksverk och tillägnas mig själv

1. Largo (G dur)
Finns även som pianoversion i CLV77
2. Moderato (G dur)
3. Molto largo (e moll)
Finns även som pianoversion i CLV7-?

4. Moderato (G dur)
13 November eller december 2006 Stycke nr 1 för violin & piano "Första testet", i G dur

Version av CLV18

Försöksverk och tillägnas mig själv

1. G dur
Finns även som pianoversion i CLV77
2. G dur
3. e moll
Finns även som pianoversion i CLV7-?
4. G dur
14 (CLV exp. 81) December 2006 Två experimentella stycken för stråktrio (violin, viola & violoncell). Nr 1 (D dur)
Nr 2 (B dur)

CLV 15 - 18 Kompositioner för flöjt och blockflöjt

Både Johann Sebastian Bach och Georg Philipp Telemann var inspirationskällan till dessa kanoner (canons) och duetter.

CLV-NR Datum Titel / instrument Ljudfiler
15 December 2006

24 små stycken (tvåstämmiga canons) i de 24 tonarterna för flöjt och blockflöjt..

Samtliga 24 musikstycken tillägnas affärer och varuhus i Uppsala.

Nr 1 och 2 Tillägnas affären Tehörnan i Forumgallerian
Nr 3 och 4 samt 13 och 14 tillägnas diverse butiker
Nr 5 och 6 Tillägnas Upplands lokaltrafik (f.d. Upplysningen på Vaksalagatan 5)
Nr 7 och 8 Tillägnas Uppsala stadsbibliotek
Nr 9 och 10 Tillägnas Restauranger i Uppsala
Nr 11 och 12 tillägnas Storken som ligger vid Stora torget
Nr 15 och 16 tillägnas Celsiusbokhandel i Fenixhuset
Nr 17 och 18 tillägnas Åhléns
Nr 19 och 20 tillägnas Pressbyråerna i Uppsala
Nr 21 och 22 tillägnas allting som är bäst i Uppsala
Nr 23 och 24 tillägnas tågtrafiken i och genom Uppsala

Till en början hade varje stycke ett eget CLV-nummer men jag har på senare tid känt att styckena är så korta och att de ändå hör ihop så att de har numer ett gemensamt CLV-nummer.

Nr 1 (C dur)
Nr 2 (c moll)
Nr 3 (Ciss dur)
Nr 4 (ciss moll)
Nr 5 (D dur)
Nr 6 (d moll)
Nr 7 (Ess dur)
Nr 8 (ess moll)
Nr 9 (E dur)
Nr 10 (e moll)
Nr 11 (F dur)
Nr 12 (f moll)
Nr 13 (Fiss dur)
Nr 14 (fiss moll)
Nr 15 (G dur)
Nr 16 (g moll)
Nr 17 (Ass dur)
Nr 18 (ass moll)
Nr 19 (A dur)
Nr 20 (a moll)
Nr 21 (B dur)
Nr 22 (b moll)
Nr 23 (H dur)
Nr 24 (h moll)
16 December 2006 Duett (duo) nr 1 för flöjt & blockflöjt, i C dur 1. Andante (C dur)
Temat används även i CLV 106
2. Allegro Moderato (C dur)
Temat används även i CLV 106
3. Andante (C dur)
Temat används även i CLV 104
4. Moderato (C dur)

Temat används även i CLV 104
16a December 2006--- Duett (duo) nr 1 för flöjt & blockflöjt, i C dur, transkription för piano 1. Andante (C dur)
2. Allegro Moderato (C dur)
3. Andante (C dur)
4. Moderato (C dur)
17 December 2006 Duett (duo) nr 2 för flöjt & blockflöjt, i A dur 1. Andante (A dur)
2. Allegro (A dur)

3. Lento (A dur)
4. Moderato (A dur)
18 Januari 2007 Duett (duo) 3 för flöjt & blockflöjt, i c moll 1. Largo (c moll)
Temat används även i CLV 104
2. Moderato (c moll)
Temat används även i CLV 105
3. Largo (Ess dur)
Temat används även i CLV 105
4. Moderato (c moll)

Temat används även i CLV 105
18a Januari 2007--- Duett (duo) nr 3 för flöjt & blockflöjt, i c moll, transkription för piano 1. Largo (c moll)
2. Moderato (c moll)
3. Largo (Ess dur)
4. Moderato (c moll)

CLV 19 - 95--- En liten utveckling av i mitt komponerande

2007 var ett ganska lärorikt år för mig vad gäller komposition. Jag började på allvar göra kompositioner för klaverinstrument och mer kammarmusik i form av duetter och trior. Jag hade fått ytterligare lärdom genom att studera MIDI-sekvenser.

CLV 19 - 23 Diverse kompositioner

I början av 2007 komponerade jag främst kammarmusik och pianomusik men även en ny komposition med temat Stridsringen.

19 Februari 2007 Kyrkomusiken nr 2 för orgel, i gammal stil, i g moll

Kyrkomusiken nr 2 är en transkription från ouvertyren till Stridsringen svit nr 1, CLV1 med delvis nytt innehåll och tillägnas Svenska kyrkan

1. Andante "Längtan till gud" (g moll)
2. Allegro assai "Mötet med gud" (B dur)
3. Moderato "Synder" (g moll)
4. Moderato "Gud och Jesus står för seger" (B dur)
5. Allegro "Extra satsen" (g moll)
20 Februari 2007 Addo (Stridsringen svit nr 2) för Taiko Drum, panflöjt & orgel

Tillägnas Niklas M och tillhör temat Stridsringen

1. (C dur)
Temat används även i CLV24
2. (a moll)

Temat används även i CLV32
21 Februari 2007 Addo (Stridsringen svit nr 2) i transkription för piano solo

Tillägnas Niklas M och tillhör temat Stridsringen

1. (C dur)
Temat används även i CLV24
2. (a moll)

Temat används även i CLV32
22 Februari 2007 Duett nr 1 för orgel & cembalo, i D dur

Tillägnas en kvinna som tidigare arbetade i Uppsala domkyrka.

1. Moderato (D dur)
Temat används även i CLV26
2. Lento (h moll)
Temat används också i dramat om Stridsringen, CLV93
3. Allegro (D dur)
Temat används också i dramat om Stridsringen, CLV93
4. Andante (D dur)
5. Allegro (D dur)

Temat används också i dramat om Stridsringen, CLV93
23 Februari 2007 Duett nr 2 för orgel & cembalo, i d moll

Tillägnas en kvinna som tidigare arbetade i Uppsala domkyrka.

1. Moderato (d moll)
2. Largo (d moll)
Finns också som pianoversion i CLV27
3. Allegro (d moll)

CLV 24 - 35 "Small pieces book 1" för piano
Samlingen tillägnas den nederländska kompositören Ad Wammes

Inspiration till dessa kompositioner kommer från den nederländska kompositören Ad Wammes vars musik jag kom i kontakt med för första gången efter ett besök till Uppsala domkyrka. De tolv kompositionerna är ett slags svar på Ad Wammes Different Colours.
Två samlingar till på samma tema existerar (CLV 42 till 53 samt CLV 64 till 75).

CLV-NR Datum Titel / instrument Ljudfiler
24 Mars 2007 NR1 Normal feelings 1. C dur
Variant av CLV20 och 21, sats 1
25 Mars 2007 NR2 It was a mistake 1. c moll
26 Mars 2007 NR3 The nice female receptionist 1. D dur
Efter sats 1 ur CLV22
27 Mars 2007 NR4 A sad story 1. d moll
Efter sats 2 ur CLV23
28 Mars 2007 NR5 My type of Twelve-tone technique 1. Modern musik
29 Mars 2007 NR6 Easy pop (on white tones only) 1. ren C dur
30 Mars 2007 NR7 On the white tones 1. ren a moll
31 Mars 2007 NR8 Feelin' sorry for the things I had to do 1. h moll
Efter sats 2 ur CL22
32 Mars 2007 NR9 Imaginative figure 1. a moll
Variant av CLV20 och 21, sats 2
33 Mars 2007
NR10 Some of us are friendly
1. F dur
34 Mars 2007 NR11 Own china music (on black tones only) 1. experiments
35 Mars 2007 NR12 Good relations with other 1. B dur

CLV 36 - 41 "Songs for strings" (Sånger för stråkar) och kammarmusik för flöjt

Fyra kompositionerna för stråkorkester och tre kompositionerna för flöjt och piano.

CLV-NR Datum Titel / instrument Ljudfiler
36 Mars 2007 Songs for strings nr 1 "The receptionist and her doughter"

Tillägnas en kvinna som tidigare arbetade i Uppsala domkyrka.

1. (D dur)
Temat används även i  CLV69
36a Mars 2007--- Songs for strings nr 1 "The receptionist and her doughter" transkription för piano 1. (D dur)
37 Mars 2007 Songs for strings nr 2 "The name me (jag)"

Tillägnas en före detta elev på Fyrisskolan som kallade sig "jag" fast hon egentligen heter Elisabeth.

1. (E dur)
Finns även som pianoversion i  CLV42
37a Mars 2007--- Songs for strings nr 2 "The name me (jag)" 1. (E dur)
38 April 2007 Songs for strings nr 3 "Everywhere"

Tillägnas allt levande i denna värld

1. (Ass dur)
Finns även som pianoversion i CLV44
38a April 2007--- Songs for strings nr 3 "Everywhere" 1. (Ass dur)
39 April 2007 Songs for strings nr 4 "Don't happy"

Tillägnas människor som inte är glada

1. (fiss moll)
Finns även som pianoversion i CLV47
39a April 2007--- Songs for strings nr 4 "Don't happy" 1. (fiss moll)
40 April 2007 Stycke nr 2 för flöjt & piano "Min mor", i F dur

Tillägnas min mamma

1. Allegro (F dur)
2. Andante (B dur)

3. Allegro (F dur)
Temat återanvänds i CLV118
40 a April 2007 Alternativ sats till stycke nr 2 för flöjt & piano "Min mor", i F dur 1. Adagio (F dur)
41 April 2007 Stycke nr 3 för flöjt & piano, i Ess dur "Min syster"

Tillägnas min lillasyster

1. Allegro (Ess dur)
2. Adagio (Ess dur)
3. Moderato (Ess dur)

Version för solo piano CLV45

CLV 42 - 53 "Small pieces book 2" för piano
Samlingen tillägnas den nederländska kompositören Ad Wammes

Inspiration till dessa kompositioner kommer från den nederländska kompositören Ad Wammes vars musik jag kom i kontakt med för första gången efter ett besök till Uppsala domkyrka. De tolv kompositionerna är ett slags svar på Ad Wammes Different Colours.
Två samlingar till på samma tema existerar (CLV 24 till 35 samt CLV 64 till 75).

CLV-NR Datum Titel / instrument Ljudfiler
42 April 2007 The name me (jag) 1. (E dur)
efter CLV37
43 April 2007 Feel lonely and abandoned 1. (e moll)
efter sats 3 ur CLV18
44 April 2007 Everywhere 1. (Ass dur)
efter CLV38
45 April 2007 For a good and nice girl 1. (Ess dur)
efter sats 3 ur CLV41
46 April 2007 Bus drivers in positive situations 1. (A dur)
Efter CLV54
47 Maj 2007 Don't happy 1. (fiss moll)
efter CLV38
48 Maj 2007 An easy melody 1. (G dur)
efter sats 1 ur CLV12 & 13
49 Maj 2007 The way from the Earth 1. (g moll)
efter sats 3 ur CLV2 med nytt material
50 Maj 2007 It was a sad feeling about a new person 1. (ciss moll)
51 Maj 2007 That's your way to the hell 1. (modern musik)
52 Maj 2007 Bus drivers in negative situations 1. (f moll)
53 Maj 2007 Fast overture - The ring of battle 1. (g moll)
efter variation 3 ur CLV4

CLV 54 - 63 Kompositioner i olika genrers

Dessa tio kompositioner är i olika genrers, såväl kammarmusik som orkestermusik samt min första vokala komposition.

CLV-NR Datum Titel / instrument Ljudfiler
54 Maj 2007 Duo nr 1 för oboe & fagott
"broder Alexander", i A dur

Tillägnas min lillebror Alexander

1. Largo (A dur)
Pianoversion CLV46
2. Allegro (A dur)
Temat används även i CLV 107
3. Largo (a moll)
Temat används även i CLV 106
4. Moderato (A dur)
Temat används även i CLV 107
54a Maj 2007--- Duo nr 1 för oboe & fagott "broder Alexander", i A dur, transkription för piano 1. Largo (A dur)
2. Allegro (A dur)
3. Largo (a moll)
4. Moderato (A dur)
55 Maj 2007 Songs for strings nr 5 "A Friendly person"

Tillägnas Uppsala domkyrkan

1. (G dur)
Pianoversion CLV68
55a Maj 2007-- Songs for strings nr 5 "A Friendly person", transkription för piano 1. (G dur)
56 Maj 2007 Friendship no 1 "I miss her - she was so friendly" för liten orkester (flöjt, trumpet, horn, oboe, fagott & stråkorkester)

Tillägnas en kvinna som tidigare arbetade i Uppsala domkyrka.

1. Allegro F dur/
Andante F dur/
Andante d moll

En variant för piano finns som CLV 57
57 Maj 2007 Friendship no 1 "I miss her - she was so friendly" (i version för piano)

Tillägnas en kvinna som tidigare arbetade i Uppsala domkyrka.

1. Allegro F dur/
Andante F dur/
Andante d moll

Ett arrangemang av CLV 56
58 Maj 2007 Konsert för orgel & stråkar med oboe nr 1, i G dur (Orgelkonsert nr 1)

Tillägnas Georg Friedrich Händel

1. Allegro Assai (G dur)
2. Lento (G dur)
3. Allegro (G dur)
59 Maj 2007 Friendship no 2 "Trainee - for a young one" för liten orkester (flöjt, trumpet, horn, oboe, fagott & stråkorkester). Temat används även till Stridsringen

Tillägnas en tjej som tidigare praktiserade vid Uppsala domkyrka

1. B dur
60 Maj 2007 Sång för röst & piano "Du, Orgelena"

Tillägnas en kvinna som tidigare arbetade i Uppsala domkyrka.

1. (D dur)

Dock saknas sångtexten

61 Juni 2007 Konsert för flöjt, stråkar & generalbas nr 1 "Carl phillip Emanuel Bach", i e moll (Flöjtkonsert nr 1)

Tillägnas Carl Philipp Emanuel Bach

En variant för violoncell existerar som CLV 115

1. Allegro (e moll)
2. Andante (E dur)
3. Allegro (e moll)
62 Juli 2007 Friendship nr 3 "Feeling as a broken heart" för liten orkester (flöjt, trumpet, horn, oboe, fagott & stråkorkester)

Tillägnas min vän Niklas M när hans förhållande med en tjej tog slut

1. h moll
63 Juli 2007 Konsert för oboe, stråkar & generalbas nr 1 "Roman musiquen nr 1", i D dur (Oboekonsert nr 1)

Tillägnas Johan Helmich Roman

En variant för violin existerar som CLV 83

1. Moderato (D dur)
2. Molto largo (G dur)
3. Allegro moderato (D dur)

CLV 64 - 75 "Small pieces book 3" för piano
Samlingen tillägnas den nederländska kompositören Ad Wammes

Inspiration till dessa kompositioner kommer från den nederländska kompositören Ad Wammes vars musik jag kom i kontakt med för första gången efter ett besök till Uppsala domkyrka. De tolv kompositionerna är ett slags svar på Ad Wammes Different Colours.
Två samlingar till på samma tema existerar (CLV 53 - 64 samt (CLV 71 - 82).

CLV-NR Datum Titel / instrument Ljudfiler
64 Juli 2007 Like a composer 1. Dess dur
65 Juli 2007 X. is bad 1. b moll
66 Juli 2007 Classical tones 1. H dur
67 Juli 2007 Real sorrow 1. giss moll
68 Juli 2007 A Friendly person 1. G dur
Transkription av CLV55
69 Juli 2007 The receptionist and her daughter 1. D dur
Efter CLV36
70 Juli 2007 Piano song 1. Gess dur
71 Juli 2007 Back to an old style of music 1. ess moll
72 Juli 2007 Happy girl 1. Fiss dur
Temat används även i CLV76 och CLV72
73 Augusti 2007 Between Bach and Shostakovich 1. diss moll
74 Augusti 2007 Influens from a modern style 1. modern musik
75 Augusti 2007 Experiments 1. experiment

CLV 76 - 91 Kompositioner i olika genrers

Dessa kompositioner är komponerade i olika stilar och genrers och innehåller såväl cembalomusik som kammarmusik och konserter.
Även några bearbetningar och arrangemang och transkriptioner är inräknade.

CLV-NR Datum Titel / instrument Ljudfiler
76 Juli/Augusti 2007 Cembalo solo nr 1 "Glada tjejen", i C dur.

Tillägnas en tjej som jobbade vid domkyrkoinformationen i Uppsala domkyrka den 7 juli 2007 ( 070707)

1. Largo (C dur)
2. Allegro (C dur)
3. Largo (F dur)
Efter CLV721, temat används även i CLV 101
4. Allegro (C dur)
77 Juli/Augusti 2007 Cembalo solo nr 2 "Glada tjejen är ledsen", i c moll.

Tillägnas en tjej som jobbade vid domkyrkoinformationen i Uppsala domkyrka den 7 juli 2007 ( 070707)

1. Allegro (c moll)
2. Largo (c moll)
3. Allegro (c moll)
78 Augusti 2007 Trio nr 1 för horn, oboe & fagott. "Rabatten", i Ass dur

Verket finns även i version för två klarinetter CLV83

Tillägnas en kvinna på Gotland som sålde grejer och gav alla rabatt

1. Lento (Ass dur)
2. Moderato (Ass dur)
Temat används även i CLV 102, andra satsen
3. Andante (f moll)
4. Moderato (Ass dur)
78a Augusti 2007 Trio nr 1 för horn, oboe & fagott. "Rabatten", i Ass dur. Arr för två klarinetter För mer information samt ljudfiler, se CLV83
79 Augusti 2007 Tema med 9 variationer över "Snuskungen". för stråktrio (violin, viola & violoncell)

Finns också i version för stråkorkester CLV79a

tillägnas min vän Niklas M

1. A dur
79a Augusti 2007 Tema med 9 variationer över "Snuskungen". för stråkorkester

Version av CLV 79, tillägnas min vän Niklas M

1. A dur
80 Augusti 2007 Sång för röst & stråkorkester nr 1 "Snuskungen".

tillägnas min vän Niklas M

1. (A dur)
81 Augusti 2007 Konsert nr 1 för horn & liten orkester (trumpet, flöjt, oboe, fagott & stråkorkester), i Ess dur, "Sonen Mozart". (Hornkonsert nr 1)

Tillägnas Wolfgang Amadeus Mozart

1. Allegro (Ess dur)
2. Largo (Ass dur)
3. Allegro (Ess dur)
82 Augusti 2007 Stycke i en sats för cembalo nr 1 "Roliga tjejen", i F dur

Tillägnas en tjej som jobbade vid Martina i Boländerna i Uppsala under hösten 2007

1. F dur
83 Oktober 2007 Duo nr 1 för två klarinetter "Fader och son Ohlssons klarinetter", i G dur

Efter trio nr 1 för franskt horn, oboe och fagott CLV78 i Ass dur

Tillägnas min vän Johan, kallad Klarinett-Johan

1. Lento (G dur)
2. Moderato (G dur)
3. Andante (e moll)
4. Moderato (G du)
84 November 2007 Stycke i en sats för cembalo nr 2 "Ekeholmaren", i B dur

Tillägnas radioprataren och producenten Martin Ekeholm

1. B dur
85 November 2007 Stycke i en sats för cembalo nr 3, i B dur 1. B dur
86 November 2007 Konsert för cembalo & stråkar nr 3, i D dur (Cembalokonsert nr 3)

Detta verk finns också för flöjt och stråkorkester (flöjtkonsert nr 2) CLV88

Tillägnas alla världens människor

1. Allegro (D dur)
2. Andante (G dur)
3. Allegro (Menuetto) (D dur)
87 November 2007 Konsert för stråkar med generalbas nr 1 "Musica di Vivaldi n. 1", i A dur

Tillägnas Antonio Vivaldi

Finns också i version för oboe, fagott och piano, CLV 90

1. Presto (A dur)
2. Andante (d moll)
3. Allegro (A dur)
88 November 2007 Konsert för flöjt, stråkar & generalbas nr 2 i D dur (Flöjtkonsert nr 2)

Variant av cembalokonsert nr 3 CLV86, i D dur

Tillägnas Antonio Vivaldi

1. Allegro (D dur)
2. Andante (G dur)
3. Allegro (D dur)
89 November 2007 Konsert för stråkar med generalbas nr 2 "Musica di Vivaldi n. 2", i C dur.

Tillägnas Antonio Vivaldi

Finns också i version för oboe, fagott och piano, CLV 91

1. Allegro (C dur)
2. Largo (F dur)
3. Allegro (C dur)
90 November 2007 Trio nr 1 för oboe, fagott & piano "Family music no 1", i A dur.

Samtliga satser efter CLV87, stråkkonsert nr 1 i A dur

Tillägnas min mor Ulrica

1. Presto (A dur)
2. Andante (d moll)
3. Allegro (A dur)
91 November 2007 Trio nr 2 för oboe, fagott & piano "Family music no 2", i C dur.

Samtliga satser efter CLV89, stråkkonsert nr 2 i C dur

Tillägna min mors pojkvän Andreas

1. Allegro (C dur)
2. Largo (F dur)
3. Allegro (C dur)

CLV 92 till 95 är teman till Stridsringen och tillägnas min vän Niklas M

Flera kompositioner med samma tema. Stridsringen. komponerade jag för min vän Niklas M.
Tidigare kompositioner på temat Stridsringen komponerades i mitten av 2006 (CLV 1 - 4),.

92 December 2007 Friendship nr 4 "Vigselmusiken nr 2" för liten orkester (trumpet, flöjt, horn, oboe, fagott & stråkorkester) 1. C dur
93 December 2007 Dramat om Stridsringen för vokalister (ej bestämt vilka stämmor) och liten orkester (Taiko drum, panflöjt, stråkar, orgel 

Observera! Detta verk är inte fullbordat och det finns inte heller något libretto.

1. Ouvertyr (g moll/B dur/g moll).
Ouvertyren ingår även i Stridsrignen svit 1.

2. Aria 1 (g moll)
3. Recitativ 1 (B dur)
4. Aria 2 (B dur)
5. Recitativ 2 (D dur)
6. Aria 3 (D dur)
7. Aria 4 (D dur)
8. Aria 5 (h moll)
?. Aria 9 (h moll)
94 December 2007 Friendship nr 5 (tillhör Stridsringen) (Ofullbordad) 1. B dur
95 December 2007 Song nr 1 för en stämma och fiddla (tillhör Stridsringen) 1. Sång 1

CLV 96 - 125 Ytterligare utveckling i mitt komponerande

Även 2008 var ett lärorikt år för mig vad gäller komposition. Jag började på allvar transkribera egna kompositioner,
återanvända teman från tidigare kompositioner i nya och tog intryck från flera kompositörer.

CLV 96 - 103 Diverse kompositioner

Dessa åtta kompositioner är komponerade i olika stilar. Vissa är variationsverk för piano medan andra är konserter av olika slag.

96 December 2007 Konsert för stråkar med generalbas nr 3 "Musica di Vivaldi n. 3", i f moll.

Tillägnas Antonio Vivaldi

Huvudtemat ur andra satsen används i CLV 98

1. Allegro (f moll)
2. Andante "song" (B dur)
3. Presto (f moll)
97 Februari 2008 Tema med 17 variationer över Gubben Noak

Tillägnas Carl Michael Bellman

1. Moderato (F dur)
98 Februari 2008 Tema med 3 variationer över andra satsen "Andante" ur CLV 96

Tillägnas mig själv

1. Andante (B dur)
99 Mars 2008 Konsert för stråkar med generalbas nr 4 "Musica di Vivaldi n. 4", i C dur.

Tillägnas Antonio Vivaldi

Flera teman återanvänds i CLV 100 och CLV 113

1. Presto (C dur)
2. Largo (a moll)
3. Allegro (C dur)
100 Mars 2008 Konsert för flöjt, stråkar & generalbas nr 3, i A dur (Flöjtkonsert nr 3).
"Carl Philipp Emanuel, more music for you"

Tillägnas Carl Philipp Emanuel Bach

Transkriberat för fagott, CLV113

1. Allegro (A dur)
Variant samt förlängning av
CLV 99 sats 1 och 3 i transponerad tonart
2. Largo (a moll)
Starttemat från CLV 99 sats 2
3. Allegro (A dur)
101 Maj 2008 Solo nr 1 för flöjt "Sunnersta musiquen nr 1", i Ess dur"
Inspiration från Carl Philipp Emanuel Bachs sonat för flöjt solo i a moll.

Tillägnas en tjej som jag började känna när vi åkte samma buss vissa morgnar.

1. Andante (Ess dur)
2. Menuetto (Ess dur)
Efter CLV72 och 76, sats 3
3. Allegro (Ess dur)
102 Maj 2008 "SR Uppland musiquen"
Svit för liten orkester (trumpet, flöjt, horn, oboe, fagott, stråkorkester & harpa), i Ess dur.

Tillägnas redaktionen på SR Uppland.

1. Ouvertyr (Ess dur)
2. Allegro (Ass dur)
Efter sats 2 ur CLV78, samt i version för piano CLV 108
3. Menuetto (Ess dur)
med trio (B dur)
Temat till trion är efter CLV 59. Temat används även i CLV 108
4. Adagio (f moll)
variant av tredje satsen ur CLV 103
5. Allegro (Ess dur)
6. Andante (Ess dur)
version för piano CLV 108, sats 2
7. Allegro (Ess dur)

version för piano CLV 107, sats 4
102a Maj 2008--- "SR Uppland musiquen" Svit för orkester, i Ess dur. Transkription för piano 1. Ouvertyr (Ess dur)
2. Allegro (Ass dur)
3. Menuetto (Ess dur) med trio (B dur)
4. Adagio (f moll)
5. Allegro (Ess dur)
6. Andante (Ess dur)
7. Allegro (Ess dur)
103 Maj 2008 "Sanningen bakom"
Svit för panflöjt, flöjt, orgel, piano, säckpipa och stråkar

Beställningsverk av min vän Niklas M

En transkription för piano existerar som CLV 114

1. Ouvertyr (F dur)
Vissa teman ur CLV 82
2. Allegro (modern)

3 Andante (f moll)
Relaterad till sats 4 ur CLV 102
4. Allegro (F dur) 
5. Final (F dur)
103a Maj 2008--- "Sanningen bakom" transkription för piano 1 - 5

CLV 104 - 125 Kompositioner med återanvända teman samt inspirationsverk

De flesta av kompositionerna är helt eller delvis baserade på tidigare kompositioner. Vissa kompositioner är rena transkriptioner.

104 Maj 2008 Klaratissmo nr 1 för piano, i C dur

Tillägnas Klara J, före detta radioreporter i Uppsala

1. (C dur)
Transkriberat från sats 3 ur CLV 16
2. (C dur)
Transkriberat från sats 4 ur CLV 16
3. (c moll)
Transkriberat från sats 1 ur CLV 18
4. (C dur) Variationer över ett tuma ur CLV102
105 Maj 2008 Klaratissmo nr 2 för piano, i c moll

Tillägnas Klara J, före detta radioreporter i Uppsala

1. (c moll)
Transkriberat från sats 4 ur CLV 18
2. (Ess dur)
Transkriberat från sats 3 ur CLV 18
3. (c moll)

Transkriberat från sats 2 ur CLV 18
106 Maj 2008 Klaratissmo nr 3 för piano, i C dur

Tillägnas Klara J (annan person), nyhetssändare med mera

1. (C dur)
Transkriberat från sats 1 ur CLV 16
2. (a moll)
Transkriberat från sats 3 ur CLV 54
3. (C dur)

Transkriberat från sats 2 ur CLV 16
107 Maj 2008 SR stycke nr 1 för piano "Kottorpet", i Ess dur

Tillägnas anställd på SR Uppland

1. Allegro (Ess dur)
Transkriberat från sats 2 ur CLV 54
2. largo (c moll)
3. Allegro (Ass dur)

Transkriberat från sats 4 ur CLV 54
4. Allegro (Ess dur)

Transkriberat från sats 7 ur CLV 102
108 Maj 2008 SR stycke nr 2 för piano "Radiokvinnan Hulth", i B dur

Tillägnas anställd (annan person) på SR Uppland

1.Allegro (B dur)
Transkriberat från sats 4 ur CLV 78
2. Andante (B dur)
Transkriberat från sats 6 ur CLV 102
3. Menuetto (Ess du) med trio (B dur)

Transkriberat från sats 3 ur CLV 102
109 Juni 2008 "SR musiquen"
Svit för liten orkester (timpani, flöjt/piccoloflöjt, trumpet, horn, oboe, fagott, stråkorkester & generalbas).

Tillägnas personalen på Sveriges radio, SR.

Inspirationen till denna svit är hämtad ur Romans Drottningholmsmusiken samt ur de sammanställda sviterna som bygger på Rameaus operor

Musiken är i dagsläget ofullbordad. Oklart när verket blir fullbordat.

1. Allegro (D dur)
2. Adagio (G dur)
3. Andante (d moll)
4. Andante (D dur)
5. Allegro assai (h moll)
6. Presto (D dur)

7. Allegro (A dur)
8. Allegro (D dur)
9. Presto (e moll)

10. Andante (D dur)
110 Juli 2008 Konsert för två trumpeter, fagott, timpani, stråkar och generalbas, i D dur "Telemannaren nr 1".

Tillägnas Georg Philipp Telemann

1. Andante (D dur)
Efter sats 4 ur CLV 109, SR Musiquen
2. Allegro (D dur)
3. Adagio (G dur)
Efter sats 2 ur CLV 109, SR Musiquen
4. Presto (D dur)

Efter sats 6 ur CLV 109, SR Musiquen
111 Juli 2008 Konsert för oboe, stråkar & generalbas nr 2, i F dur "Tunabergsmusiken nr 1"
(Oboekonsert nr 2)

Tillägnas personalen på Ica Tunabackar i Uppsala

1. Allegro (F dur)
2. Andante (d moll)
Efter sats 3 ur SR Musiquen, CLV 109

3. Allegro (F dur)
111a Juli 2008 "Tunabergsmusiken nr 1" Oboekonsert nr 2 i F dur. Transkription för piano 1 - 3
112 Juli 2008 Konsert för violin, stråkar & generalbas nr 1 i E dur "Roman musiquen nr 2"(Violinkonsert nr 1).
Efter CLV92, oboekonsert nr 1, i D dur.

Tillägnas Johan Helmich Roman

1. Moderato (E dur)
2. Molto largo (A dur)
3. Allegro moderato (E dur)
113 Juli 2008 Konsert för fagott, stråkar & generalbas nr 1, i D dur (Fagottkonsert nr 1)
"Carl Philipp Emanuel, more music for you"
Efter CLV100, flöjtkonsert nr 3 i A dur.

Tillägnas Carl Philipp Emanuel Bach

1. Allegro (D dur)
Variant samt förlängning av
CLV 99 sats 1 och 3 i transponerad tonart
2. Largo (d moll)
Starttemat från CLV 99 sats 2
3. Allegro (D dur)
114 Augusti 2008 "Sanningen bakom" svit för piano.
Arrangemang av CLV103, svit för panflöjt, flöjt, orgel, piano, säckpipa och stråkar.

Beställningsverk av min vän Niklas M

1. Ouvertyr (F dur)
Vissa teman ur CLV 83
2. Allegro (modern)

3 Andante (f moll)
Relaterad till sats 4 ur CLV 102
4. Allegro (F dur) 
5. Final (F dur)
115 Augusti 2008 Konsert för violoncell, stråkar & generalbas nr 1 i fiss moll (Ccellokonsertnr 1) "Carl phillip Emanuel Bach", i fiss moll
Arrangemang av flöjtkonsert nr 1 i e moll, CLV61.

Tillägnas Carl Philipp Emanuel Bach

1. Allegro (fiss moll)
2. Andante (E dur)
3. Allegro (fiss moll)
116 Oktober 2008 Konsert för blockflöjt, stråkar & generalbas nr 1 i C dur (Blockflöjtskonsert nr 1) "För en Telemannare"

Tillägnas Georg Philipp Telemann

1. Adagio (C dur)
2. Allegro (C dur)
3. Adagio (d moll)
4. Allegro (C dur)
117 Oktober 2008 Blockflöjtskonsert nr 1 i C dur "För en Telemannare" i version för piano

Tillägnas Georg Philipp Telemann

1. Adagio (C dur)
2. Allegro (C dur)
3. Adagio (d moll)
4. Allegro (C dur)
118 Oktober/
november 2008
Orgelsvit nr 1 i F dur "Orgelmästaren JS Bach"

Tillägnas Johann Sebastian Bach

1. Ouvertyr (F dur)
2. Allegro (F dur)

3. Presto (d moll)
4. Allegro (F dur)
5. Adagio (f moll)
6. Allegro (F dur)
7. Andante (d moll)
8. Final (F dur)
119 November 2008 Stycke nr 1 i D dur för flöjt och generalbas (violoncell & harpsichord) "Gronemannen"

Tillägnas Albertus Groneman

1. Adagio (D dur)
2. Moderato (D dur)
3. Andante (G dur)
4. Allegro (D dur)
120 November 2008 "Musique de Rameau en concert 1" i G dur för cembalo, flöjt och viola.

Tillägnas Jean-Philippe Rameau

1. "La ville Dijon" (G dur)
2. "La nuit" (g moll)
3. Rameau danses: I (G dur), II (a moll), I (G dur)
121 November 2008 "Musique de Rameau en concert 2" i d moll för cembalo, flöjt och viola.

Tillägnas Jean-Philippe Rameau

1. "Le matin" (d moll)
2. "Sentiments de Rameau" (d moll)
3. Movement 3 (D dur)
122 December 2008 "The medial school" för panflöjt, Taiko Drum & stråkar

Beställningsverk av min vän Niklas M

1. The medial school (a moll)
123 December 2008 "The medial school" för piano. Transkription av CLV122

Beställningsverk av min vän Niklas M

1. The medial school (a moll)
124 Augusti 2009 Musique de Rameau 1 i F dur för cembalo

Tillägnas Jean-Philippe Rameau

1. Prelude (F dur)
Inledande tema efter CLV118
2. Rameau repose (F dur)
3. Allegro (F dur)
4. Canon 1 (F dur)
124a Augusti 2009 Musique de Rameau 1a i F dur för cembalo, i en sats.
Satsen var först tänkt att användas i CLV 154 men passade sedan bättre som ett fristående verk.

Tillägnas Jean-Philippe Rameau

1. Sats 1 (F dur)
125 September 2009 Konsert för stråkar med generalbas nr 5 "Musica di Vivaldi n. 5", i e moll.

Tillägnas Antonio Vivaldi

1. Allegro (e moll)
2. Largo (C dur)
3. Allegro (e moll)

CLV 126 - 140 Nyare kompositioner efter en tids uppehåll

Från och med vintern 2008 - 2009 till sommaren 2010 låg komponerandet mer eller mindre nere på grund av olika orsaker.
Efter att endast tre kompositioner komponerades under sensommaren och hösten 2009 har jag återigen börjat komponera.

CLV 126 - 135 Nyare kompositioner med inspiration

Inspiration till följande kompositioner är främst hämtade ur konserter av Antonio Vivaldi och Johann Joachim Quantz.

126 Juli 2010 Dubbelkonsert för två flöjter, stråkar och generalbas i G dur "Dubbel Quantz nr 1"

Samtliga satser återanvänds i CLV 130

1. (G dur)
2. (C dur)
3. (G dur)
127 Juli 2010 Konsert för fagott, stråkar & generalbas nr 2 i F dur (Fagottkonsert nr 2) "For Paul West" Tillägnas kompositören Paul West.

En transkription för piano existerar som CLV 129

1. (F dur)
2. (B dur)
3. (F dur)
128 Juli 2010 Variationer över Tula hem och tula vall, för cembalo 1. g moll/G dur
129 Juli 2010 Transkription av fagottkonsert nr 2 i F dur "For Paul West" för piano. Tillägnas kompositören Paul West

Transkription av CLV 127

1. (F dur)
2. (B dur)
3. (F dur)
130 Augusti 2010 Trio nr 1 för två violiner och orgel i G dur

Samtliga satser är efter CLV 126

1. (G dur)
2. (C dur)
3. (G dur)
131 Augusti 2010 Dubbelkonsert för två flöjter, stråkar och generalbas i e moll "Dubbel Quantz nr 2"

Samtliga satser återanvänds i CLV 132

1. (e moll)
2. (D dur)
3. (e moll)
132 Augusti 2010 Trio nr 2 för två violiner och orgel i e moll

Samtliga satser är efter CLV 126

1. (e moll)
2. (D dur)
3. (e moll)
133 November 2010 "The Helloween night" Musik till en bok med samma namn. Komponerat för stråkar, trummor, piano, orgel och violin.

En transkription för orgel solo, CLV 134

1. Slow/midle/fast/midle
134 November 2010 "The Helloween night" Musik till en bok med samma namn. Transkription för orgel solo av ovan nämnda komposition.

Transkription av CLV 133

1. Slow/midle/fast/midle
135 November 2010 Konsert för stråkar med generalbas nr 6 "Musica di Vivaldi n. 6" i G dur.

Tillägnas Antonio Vivaldi

1. Allegro (G dur)
2. Andante (D dur)
Relaterad till sats 2 ur CLV 161 & 132
3. (Moderato G dur)

CLV 136 - 140 - Ytterligare nyare kompositioner

Under december månad 2010 komponerades en rad verk som är baserade på kända kompositioner av

136 December 2010 Transkription av sinfonia i h moll från kantat 209 "Non sa che sia dolore" (BWV 209) av Johann Sebastian Bach, för orgel

Tillägnas Johann Sebastian Bach

1. Sinfonia (h moll)
137 December 2010 Tema med variationer över "Willst du dein Herz mir schenken" (BWV 518) de Johann Sebastian Bach, för cembalo

Tillägnas Johann Sebastian Bach

1. Tema med variationer (Ess dur)
138 December 2010 Tema med variationer över första arian "Parti pur, e con dolore" ur kantat 209 "Non sa che sia dolore" (BWV 209) de Johann Sebastian Bach, för piano

Tillägnas Johann Sebastian Bach

1. Tema med variationer (e moll)
139 December 2010 Tema med variationer över flöjtkonsert nr 161 i G dur (QV 5:174) de Johann Joachim Quantz, för piano

Tillägnas Johann Joachim Quantz

1. Tema med variationer (G dur)
140 December 2010 Sinfonia nr 1 i E dur för liten orkester (flöjt, horn, oboe, fagott, stråkar och generalbas). 1. Sats 1 (E dur)
2. Sats 2 (e moll)
3. Sats 3 (E dur)

CLV 141 - 160 Kompositioner med ny inspiration

CLV 141 - 150 Kompositioner inspirerade av flera äldre storheter

På sistone har jag blivit mer inspirerad av äldre kända kompositörers musik, i synnerhet av Johan Sebastian Bach.

141 Januari 2011 Kantat nr 1 för sopran och bas med orkester (två trumpeter, timpani, flöjt, horn, oboe, fagott, stråkar och orgel) "Alla nära och kära" (Vänskapskantaten)

Tillägnas mina vänner

1. Sinfonia (D dur) "Introduktion" för orkester
Efter sats 8 ur SR Musiquen, CLV109.
2. Recitativ (D dur/A dur) för bas och orgel
3. Aria (A dur) för sopran och orkester "Vi är alla vänner"
4. Recitativ (h moll/fiss moll) för sopran och orgel
5. Duett (e moll/D dur) för sopran och bas med orkester: stråkar, oboe och orgel "Utmaningen att behålla vänskapen"
6. Aria (D dur) för sopran och orkester "Desto vänligare man är, desto fredligare blir det"
142 Februari 2011 Konsert för flöjt med liten orkester (horn, oboe, fagott, stråkar och generalbas). 1. Sats 1 (G dur)
Relaterad till avslutande arian ur CLV141
2. Sats 2 (e moll)
Relaterad till sats 2 ur CLV140
3. Sats 3 (G dur)
Efter andra arian ur CLV141
143 April 2011 Konsert för flöjt med liten orkester (horn, oboe, fagott, stråkar och generalbas), transkription för piano solo. 1. Sats 1 (G dur)
Relaterad till avslutande arian ur CLV141
2. Sats 2 (e moll)
Relaterad till sats 2 ur CLV140
3. Sats 3 (G dur)
Efter andra arian ur CLV141
144 Maj 2011 Kantat nr 1 för sopran och bas med orkester (två trumpeter, timpani, flöjt, horn, oboe, fagott, stråkar och orgel) "Alla nära och kära" (Vänskapskantaten), transkription för piano solo.

Tillägnas mina vänner

1. Sinfonia (D dur) "Introduktion"
Efter sats 8 ur SR Musiquen, CLV109.
2. Recitativ (D dur/A dur)
3. Aria (A dur) "Vi är alla vänner"
4. Recitativ (h moll/fiss moll)
5. Duett (e moll/D dur) för sopran och bas med orkester: stråkar, oboe och orgel "Utmaningen att behålla vänskapen"
6. Aria (D dur) för sopran och orkester "Desto vänligare man är, desto fredligare blir det"

Jag komponerar fortfarande flera verk som dock inte är färdiga så de har ännu inte fått en placering i verkförteckningen.

Språk


Back